top of page

OV4

Campus

Tungri

Samen op weg naar volwaardig burgerschap.

student Writing
UP

Welkom

C3D515B5-3480-47C8-A9B6-AE8C7F1DAEC0_1_1

Directeur Erwin Bogaers

Beste leerling

Beste ouder

Beste bezoeker

Welkom bij het Sibbo! Als school van het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, verbinden wij ons aan de maatschappelijke taak om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren en aan te bieden.

Kwaliteit heeft te maken met het kunnen ontwikkelen van elk talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid, met de brede ontwikkeling van elk individu en het vreedzaam samenleven in een voortdurend veranderende samenleving.

Onze schoolvisie is dan ook zeer duidelijk: “Samen op weg naar volwaardig burgerschap”.

Om een leefbare en open samenleving te rea-liseren, is het op de eerste plaats onze opdracht om van onze jongeren democratische, geëngageerde burgers te maken.

Dit doen we door kwaliteitsvol onderwijs hand in hand te laten gaan met professionele begeleiding en ondersteuning, waardoor de talenten van ieder kind ten volle kunnen ontplooien.

Bent u op zoek naar een school met een duidelijke missie en visie, waarin kwalitatieve onderwijs-innovatie en actief burgerschap hoog in het vaandel worden gedragen, zit u bij ons zeker goed.

Diploma secundair onderwijs of getuigschrift

We volgen dezelfde leerstof en doelen als in het gewoon onderwijs.

Autiwerking

Onze schoolwerking streeft naar een autismevriendelijke aanpak en omgeving. Met verregaande duidelijkheid en structuur verwachten we meer rust te creëren in een vaak chaotische denkwereld.

Kleinschalig en

exclusief

Bij OV4 Campus Tungri bestaan onze klassen uit maximaal 7 tot 8 leerlingen. In onze school zijn uitsluitend leerlingen toegelaten met een M-verslag van het CLB.

School op maat

We gaan samen op weg in het leer- en ontwikkelingsproces van de leerling om maximale zelfontplooiing te realiseren met de garantie op een goed welbevinden.

Laatste nieuws

Bekijk hier onze meest recente Facebook-posts.

Contact
bottom of page