top of page

Zorg.

Als school willen wij de leerlingen ondersteunen bij het nastreven van een gebalanceerde schoolloopbaan door middel van een auti-vriendelijk leerklimaat. We streven naar duidelijkheid en voorspelbaarheid, zowel in de omgang met leerlingen als in de dagdagelijkse werking van de school. Het recente M-decreet helpt ons om te werken volgens een doorgedreven zorgbeleid (zorgcontinuüm). 

Dit betekent dat wij onze schoolwerking en onze zorg aanpassen aan de onderwijsbehoeften van onze doelgroep. Hieronder vindt u een schematisch overzicht van het zorgcontinuüm terug.

Wat verwachten wij van uw zoon / dochter?

Wat doen wij, wat kunnen wij betekenen voor uw zoon / dochter?

Piramide_SIBBO.png
bottom of page